REKONSTRUKCE
INTERIÉRY HLAVNÍ NÁDVOŘÍ FASÁDY MOST VODNÍ PŘÍKOP ZAHRADY
PRVNÍ DVA ROKY PO ZAKOUPENÍ JSME STRÁVILI DISKUSEMI O TOM, CO UČINIT DÁLE, A VYKLÍZENÍM NEUVĚŘITELNĚ OBROVSKÉHO MNOŽSTVÍ NEPOŘÁDKU A RUMU, KTERÉ SE ZDE NAHROMADILY ZA POSLEDNÍ DESETILETÍ, Z BUDOV A PROSTOR. HLAVNÍ NÁDVOŘÍ A PŘÍJEZDOVÉ CESTY BYLO TŘEBA VYČISTIT OD „DŽUNGLE“ STROMŮ A KEŘŮ, KTERÉ ROSTLY VŠUDE JAKO V POHÁDCE A BRÁNILY PŘÍSTUPU DO ZÁMKU OD JEHO HLAVNÍ BRÁNY. BYLO TŘEBA VYČISTIT STUDNY, ABYCHOM ZÍSKALY ČERSTVOU VODU, BYLO NUTNO NAINSTALOVAT NOVÉ OKAPY, PROVÉST ROZVODY PLYNU A ELEKTRICKÉ VEDENÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ZAHÁJIT ALESPOŇ REKONSTRUKCI BUDOVY ZÁMKU. POTÉ SE STALO PRVOŘADÝM ÚKOLEM ZBUDOVÁNÍ NOVÉ STŘECHY, ABYCHOM ZABRÁNILI PRONIKÁNÍ DEŠTĚ DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, A INSTALACE NOVÝCH OKEN, ABY SE BUDOVOU PŘESTALY PROHÁNĚT MRAZIVÉ VĚTRY. NÁSLEDNĚ BYLO MOŽNÉ ZAHÁJIT HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE: PROJEKT REKONSTRUKCE BYL POJAT TAK, ABY SE CO NEMÉNĚ DOTKL STÁVAJÍCÍCH ZDÍ, ALE SPÍŠE ADAPTOVAL STARÉ PROSTORY PRO NOVÉ FUNKCE. TO UMOŽNILO RESPEKTOVAT VĚTŠINU HISTORICKÝCH PRVKŮ, KTERÉ SE ZACHOVALY, MÍSTO RŮZNÝCH VANDALSKÝCH AKCÍ, KTERÝMI ZÁMEK TRPĚL V PRŮBĚHU PŘEDCHOZÍCH 50 LET. PODAŘILO SE TAK ZACHOVAT VŠECHNY PŮVODNÍ DVEŘE, NĚKTERÉ – JAKO NAPŘÍKLAD HLAVNÍ DVEŘE OD MOSTU S KRÁSNÝM KOVÁNÍM - POCHÁZEJÍCÍ Z 18. STOLETÍ. NĚKTERÉ ZDI POD DESÍTKAMI VRSTEV NÁTĚRŮ VYDALY NEOČEKÁVANÉ POKLADY – OD FRAGMENTŮ GOTICKÝCH FRESEK V SEVEROZÁPADNÍ MÍSTNOSTI, AŽ PO RENESANČNÍ NÁSTĚNNÉ DEKORACE V HLAVNÍ HALE A MODRO-BÍLÉ ŠABLONY V MODRÉ LOŽNICI – KTERÉ JSME VELMI RÁDI UCHOVALI A VYSTAVILI. MĚLI JSME ZA TO, ŽE ZA UCHOVÁNÍ STOJÍ DOKONCE I NĚKTERÉ MATERIÁLY Z POSLEDNÍ VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ FÁZE V DOBĚ PANSTVÍ DR. VRANÉHO VE DVACÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ: HEXAGONÁLNÍ TERAKOTOVÉ KACHLE V CHODBĚ U LOŽNIC, NÁSTĚNNÉ KACHLIČKY V PREZIDENTSKÉ LOŽNICI, PODLAHA Z DUBOVÝCH PARKET V ČERNOBÍLÉ LOŽNICI.

V PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ PROCESU REKONSTRUKCE, KTERÁ JAK SE UKAZOVALO BUDE DELŠÍ A NÁROČNĚJŠÍ NEŽ JSME PŮVODNĚ OČEKÁVALI, JSME PŘIJALI DVA HLAVNÍ PRINCIPY:

- ZACHRÁNIT A ODHALIT CO NEJVÍCE Z PŮVODNÍHO „TĚLA“ BUDOVY, VČETNĚ VEŠKERÝCH JEHO DETAILŮ A JEHO VZÁCNÉ PATINY, A ZCELA SE VYHNOUT JAKÉMUKOLIV ZÁSAHU „DO STYLU“ SOUČASNĚ VEŠKERÉ NOVÉ ZÁSAHY, BUDOU-LI POTŘEBNÉ, PROVÁDĚT JEDNODUCHÝM ALE VÝRAZNĚ SOUČASNÝM STYLEM;

- PŘI NOVÝCH NÁVRZÍCH INTERIÉRŮ SE VYHNOUT EXCESŮM PŘÍLIŠ MODERNÍ ARCHITEKTURY S CÍLEM DOSÁHNOUT SPÍŠE NADČASOVÉ SKROMNOSTI A PONECHÁNÍ PROSTORU PRO TO, ABY STARÉ ZDI KLIDNĚ VYJADŘOVALY SEBE SAMA A ABY NOVÉ INSTALACE ŽIVÉHO UMĚNÍ MOHLY HRÁT SVOU ROLI PROTAGONISTY.

---THE END---