OD STŘEDOVĚKU DO RENESANCE
« ZPĚT NA HISTORIE

ÚRODNÉ POZEMKY V TŘEBEŠICÍCH A MÍSTNÍ LÉNO PATŘILY OD 12. STOLETÍ, STEJNĚ JAKO VĚTŠINA OKOLNÍHO KRAJE, VÝZNAMNÉMU BLÍZKÉMU OPATSTVÍ V SEDLCI. V PRŮBĚHU 13. STOLETÍ, KDY DOŠLO K PRVNÍMU PŘECHODU MAJETKU DO SOUKROMÝCH RUKOU, ZDE MUSELA STÁT GOTICKÁ VODNÍ TVRZ, MENŠÍ NEŽ JE DO DNEŠKA ZACHOVALÁ RENESANČNÍ BUDOVA.

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O TVRZI V „TREBESIZ“ POCHÁZÍ Z ROKU 1309, KDY BYL JEJÍM VLASTNÍKEM KONRÁD KUTNER, BOHATÝ MĚŠŤAN Z KUTNÉ HORY. V ROCE 1319 ZÍSKAL OD KRÁLE JANA PRÁVO ZASTAVIT HO ZPĚT SEDLECKÉMU OPATSTVÍ, KTERÉ HO ZÍSKALO V ROCE 1327.

ZE STŘEDOVĚKU MÁME K DISPOZICI JEN NEMNOHO HMOTNÝCH STOP PŘEDRENESANČNÍ HISTORIE: PŘÍZEMNÍ VSTUP NA SEVERNÍ STRANĚ S PÍSKOVCOVÝM GOTICKÝM OBLOUKEM A NĚKOLIK FRAGMENTŮ FRESEK V MÍSTNOSTI NAD VSTUPEM, KTERÉ ZACHYCUJÍ HUDEBNÍKY, DŘEVORUBCE A TEXTILNÍ DRAPÉRIE A KTERÉ PATRNĚ POCHÁZEJÍ Z 15. STOLETÍ A STYLOVĚ SE PODOBAJÍ FRESKÁM V KATEDRÁLE V KUTNÉ HOŘE.

V ROCE 1415 PRODALO SEDLECKÉ OPATSTVÍ TVRZ A STATEK V TŘEBEŠICÍCH VÁCLAVU HUSOVI. POZDĚJI, ZEJMÉNA V PRŮBĚHU BOUŘLIVÝCH LET HUSITSKÝCH VÁLEK, SE ZDE VYSTŘÍDALO NĚKOLIK RŮZNÝCH MAJITELŮ.

V ROCE 1530 ZÍSKAL STATEK SŇATKEM S LUDMILOU Z LIBODŘIC ZIKMUND MATERNA Z KVĚTNIC A ZA JEHO PANSTVÍ A ZA VLÁDY JEHO SYNA ADAMA PROŠLA TVRZ RADIKÁLNÍ PŘESTAVBOU A ZCELA ZMĚNILA SVŮJ CHARAKTER.

Z TOHO OBDOBÍ KOLEM ROKU 1550 POCHÁZÍ VĚTŠÍ ČÁST BUDOVY, KTEROU ZDE VIDÍME DODNES, SE TŘEMI KŘÍDLY KOLEM ČTVERCOVÉHO NÁDVOŘÍ, S ARKÁDAMI NA KAMENNÝCH SLOUPECH NA VNITŘNÍ STRANĚ A 2 MALÝMI ROHOVÝMI VĚŽEMI NA STRANĚ VNĚJŠÍ. Z TÉTO DOBY POCHÁZEJÍ ROVNĚŽ SGRAFITOVÉ DEKORACE NA VNĚJŠÍCH FASÁDÁCH A PÍSKOVCOVÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ OSTĚNÍ, KTERÉ SE ZACHOVALO NA NĚKOLIKA MÍSTECH. JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE ZDE PŮSOBILO NĚKOLIK ITALSKÝCH MISTRŮ, KAMENÍKŮ A ŠTUKATÉRŮ, PROTOŽE BUDOVA PŮSOBÍ SKROMNÝM, LEČ VÝRAZNĚ ITALSKÝM DUCHEM, A TO JAK S OHLEDEM NA DISPOZICI, TAK POKUD JDE O NĚKTERÉ DETAILY. ČTVRTÉ KŘÍDLO NA ZÁPADNÍ STRANĚ DVORA SE NEZACHOVALO, BYLO VŠAK JISTĚ ROVNĚŽ POSTAVENO, JAK DOKAZUJE NĚKOLIK DVEŘNÍCH OTVORŮ, KTERÉ ZŮSTALY NA TÉTO STRANĚ ZÁPADNÍ ZDI DVORA A ZÁKLADY A ZBYTKY PODLAH, KTERÉ BYLY NALEZENY V PRŮBĚHU POSLEDNÍ REKONSTRUKCE POD DVĚMA VELKÝMI TISY.

V TÉTO FÁZI BYL ZÁMEK NEPOCHYBNĚ DOSUD OBKLOPEN VODNÍM PŘÍKOPEM NAPÁJENÝM VODU MALÉHO NEDALEKÉHO POTOKA S ROZMĚRY PŘIBLIŽNĚ ODPOVÍDAJÍCÍMI DNEŠNÍM. VODNÍ PŘÍKOP VŠAK BYL VYSUŠEN A ZASYPÁN JIŽ V 17. STOLETÍ. MOST PŘES PŘÍKOP V TOMTO OBDOBÍ MUSEL BÝT DŘEVĚNÝ A MUSEL STÁT NA KAMENNÝCH PILÍŘÍCH.

---THE END---
OD STŘEDOVĚKU DO RENESANCE