VODNÍ PŘÍKOP
« ZPĚT NA HISTORIE

V DOBĚ GOTIKY A RENESANCE BYL KOLEM ZÁMKU NEPOCHYBNĚ VODNÍ PŘÍKOP, KTERÝ BYL NAPÁJEN Z NEDALEKÉHO OLŠANSKÉHO POTOKA. JIŽ V DOBĚ BAROKA VŠAK BYL ZASYPÁN. KDYŽ JSME POPRVÉ PŘIŠLI DO TŘEBEŠIC, DOSAHOVALA ÚROVEŇ ZEMĚ AŽ K OKNŮM V PŘÍZEMÍ A HUSTÝ POROST BEZU A OSTRUŽIN KOLEM ZÁMKU ZAKRÝVAL TÉMĚŘ POLOVINU FASÁDY…. ANO, PŘESNĚ JAKO V ZAKLETÉM ZÁMKU Z POHÁDKY. V DŮSLEDKU TOHO VŠAK PROPORCE ZÁMKU VYPADALY PONĚKUD ZKRESLENĚ. ABYCHOM PRAVDU ŘEKLI, ZPOČÁTKU SE NÁM ZÁMEK VŮBEC NELÍBIL, ANIŽ BYCHOM VĚDĚLI PROČ…

TEPRVE KDYŽ JSME SE ROZHODLI PRO OBNOVENÍ VODNÍHO PŘÍKOPU A STÁLE HLOUBĚJI POKRAČOVALI VE VÝKOPOVÝCH PRACÍCH, ZÍSKAL ZÁMEK ZPĚT SVÉ PŮVODNÍ PROPORCE A OPĚT VYPADAL „JAK MÁ“. POD MNOHA POZDĚJŠÍMI „SUCHÝMI“ VRSTVAMI JSME DOKONCE NAŠLI TLUSTOU VRSTVU TMAVÝCH BAHNITÝCH USAZENIN A DÍKY STOVKÁM SKOŘÁPEK SLADKOVODNÍCH MUŠLÍ, KTERÉ JSME ZDE NAŠLI, JSME ZÍSKALI JISTOTU, ŽE JDE O DNO PŮVODNÍHO VODNÍHO PŘÍKOPU. VYKOPAT TUNY A TUNY ZEMĚ, KTERÝMI BYL VODNÍ PŘÍKOP ZASYPÁN, DALO OBROVSKOU PRÁCI A BYLI JSME PŘEKVAPENI TÍM MNOŽSTVÍM ZEMINY: VZNIKL Z NÍ CELÁ KOPEC NA SEVER OD SÝPKY, Z JEHOŽ VRŠKU SE NABÍZÍ KRÁSNÝ POHLED SHORA NA VĚTŠINU PANSTVÍ…

VÝKOPOVÉ PRÁCE NÁM PŘINESLY MNOHO ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ O LIDECH, KTEŘÍ NA ZÁMKU ŽILI V PŘEDCHOZÍCH STALETÍCH. V NOVĚJŠÍCH VRSTVÁCH JSME NAŠLI STOVKY MALÝCH I VĚTŠÍCH FRAGMENTŮ NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ ARTEFAKTŮ Z RŮZNÝCH OBDOBÍ: OD HLINĚNÝCH RENESANČNÍCH TALÍŘŮ A DŽBÁNKŮ AŽ PO BAROKNÍ SKLO (NĚKTERÉ KOUSKY OPRAVDU MIMOŘÁDNÉ KVALITY), MNOHO KOSTÍ PRASAT A KRAV – ZJEVNĚ VYHOZENÝCH Z OKEN V PRŮBĚHU SLAVNOSTÍ – A ZEJMÉNA OBROVSKÝ POČET KOUSKŮ A STŘEPŮ Z GLAZOVANÝCH KAMNOVÝCH KACHLŮ POKRYTÝCH DEKORACEMI, VĚTŠINOU V KRÁSNÝCH ODSTÍNECH ZELENÉ A MODRÉ.

PO DOKONČENÍ OBNOVY VODNÍHO PŘÍKOPU A JEHO NAPLNĚNÍ VODOU POCHÁZEJÍCÍ Z VYSOKÉ HLADINY SPODNÍ VODY V TÉTO OBLASTI, JSME ZJISTILI, JAK JE DŮLEŽITÉ, ABY KOLEM ZÁMKU PROUDILA ČERSTVÁ VODA, ABY SE PŘÍKOP RYCHLE NEPROMĚNIL NA BAŽINU: OBNOVILI JSME TEDY STARÝ SYSTÉM PŘIVÁDĚJÍCÍ ČERSTVOU VODU Z MALÉHO OLŠANSKÉHO POTOKA, KTERÝ TEČE ZA ZÁMKEM. JEDNODUCHÁ DŘEVĚNÁ HRÁZ VYBUDOVANÁ NA POTOKU UDRŽUJE JEHO VYSOKOU HLADINU, KTERÁ VODĚ UMOŽŇUJE PROTÉKAT DO VODNÍHO PŘÍKOPU. Z NĚJ PAK VODA NOVÝM KORYTEM VTÉKÁ DO RYBNÍKA A ODTUD ZPĚT DO POTOKA. TEN SE NĚKOLIK STOVEK METRŮ OD NAŠEHO STATKU VLÉVÁ DO ŘEKY KLEINÁRKY A TA PAK DO ŘEKY LABE, KTERÁ TEČE NA SEVER NĚMECKA AŽ DO HAMBURGU, KDE SE VLÉVÁ DO SEVERNÍHO MOŘE.

---THE END---
«   PREVIOUS
NEXT   »
KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ