HLAVNÍ NÁDVOŘÍ
« ZPĚT NA HISTORIE

HLAVNÍ NÁDVOŘÍ JE OBKLOPENO STARÝMI BUDOVAMI ZE VŠECH STRAN: ZÁMKEM SAMOTNÝM NA ZÁPADĚ, VELKOU STODOLOU NA SEVERU, MALOU STODOLOU A PERGOLOU NA VÝCHODĚ A STARÝMI STÁJEMI NA JIHU. ZA STARÝCH ČASŮ BYLO HLAVNÍ NÁDVOŘÍ ZCELA VYDLÁŽDĚNO DLAŽDICEMI. KDYŽ JSME ZDE ZAHÁJILI PRÁCE, BYLO NÁDVOŘÍ ZAROSTLÉ DIVOCE ROSTOUCÍMI STROMY A KEŘI, KTERÉ SE SAMOVOLNĚ ŠÍŘILY PO OKOLÍ. ZATÍMCO VĚTŠÍ ČÁST NÁDVOŘÍ BYLA OSÁZENA TRÁVNÍKEM – A DOSUD ČEKÁ NA VYSÁZENÍ NOVÝCH ZAHRAD – PROSTŘEDNÍ ČÁST BYLA OPĚT VYDLÁŽDĚNA KAMENY, JAKO UPOMÍNKA NA STARÉ ČASY. STŘED NÁDVOŘÍ ZABÍRAJÍ TŘI DŮLEŽITÉ POZŮSTATKY MINULOSTI: STARÁ KAMENNÁ STUDNA, ZVONICE Z PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ VE TVARU DÓRSKÉHO SLOUPU A PÍSKOVCOVÁ SOCHA PANNY MARIE. ZVON SE VYUŽÍVAL PRO SVOLÁVÁNÍ VESNIČANŮ DO PRÁCE NEBO PRO VYZVÁNĚNÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU. SOCHA JE V POZDNĚ BAROKNÍM STYLU, POCHÁZÍ Z ROKU 1720. BAZENEK KOLEM NICH JE NOVÝ. VYSÁZENÍM NOVÝCH ŽIVÝCH LOTŮ Z HABRU BYLA ZBYLÁ ČÁST NÁDVOŘÍ ROZDĚLENA NA 8 ČTVERCOVÝCH ODDÍLŮ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ. KAŽDÝ Z 8 ČTVERCŮ SE ČASEM STANE SAMOSTATNOU „ZAHRADNÍ MÍSTNOSTÍ“ ODDĚLENOU OD OSTATNÍCH A KAŽDÁ JEDNOTLIVÁ ZAHRADA BUDE OSÁZENA RŮZNÝMI ODLIŠNÝMI ROSTLINAMI, TRVALKAMI A JEDNOLETKAMI, KEŘI, CIBULOVINAMI A RŮŽEMI KVETOUCÍMI RŮZNÝMI BARVAMI (BÍLE, RŮŽOVĚ, ČERVENĚ, FIALOVĚ, MODŘE, ZELENĚ, ŽLUTĚ A ORANŽOVĚ). PRO KAŽDOU ZAHRADU ROVNĚŽ POZVEME UMĚLCE, ABY VYTVOŘILI INSTALACI PRO KONKRÉTNÍ MÍSTO ODRÁŽEJÍCÍ JEHO BARVU. TO JE VŠAK ÚKOL, JEHOŽ SPLNĚNÍ BUDE TRVAT NĚKOLIK LET.

JSOU ZDE VYSTAVENA JIŽ DVĚ UMĚLECKÁ DÍLA OD MLADÉHO PRAŽSKÉHO UMĚLCE DOMINIKA LANGA, ZNÁMÉHO DÍKY SKVĚLÉ IRONII JEHO INSTALACÍ VYTVOŘENÝCH PRO KONKRÉTNÍ MÍSTO. HLINIKOVÝ ŽEBŘÍK SMĚŘUJICÍ DO NEBE JE INSTALACE OD KARMADAVID, VÝTVARNIKA Z DOMINIKANSKÉ REPUBLIKY.

---THE END---
«   PREVIOUS
NEXT   »
KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ