GALERIE ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ
ZAHRADY

JARO LÉTO PODZIM ZIMA
ZAHRADY
NA VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH ZAHRAD V TŘEBEŠICÍCH JSME PRACOVALI OD ROKU 2003, KDYŽ BYLY NĚKTERÉ MÍSTNOSTI ZÁMKU PŘIPRAVENY A BYLO ZDE MOŽNÉ TRÁVIT DELŠÍ DOBU. NA SKUTEČNÉ PŮVODNÍ ZAHRADY ZE STARÝCH DOB BOHUŽEL NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ PAMÁTKY A PO DOBU, KDY BYL STATEK FUNKČNÍ, BYLA JISTĚ VYUŽÍVÁNA VĚTŠÍ ČÁST JEHO VENKOVNÍCH PROSTOR PRO MNOHEM PROZAIČTĚJŠÍ, PRAKTIČTĚJŠÍ POTŘEBY, JAKO KRMENÍ DOBYTKA (KRAV, PRASAT A KONÍ) A DRŮBEŽE NA VELKÉM STATKU A PĚSTOVÁNÍ ZELENINY A OVOCE PRO MÍSTNÍ SPOTŘEBU A PRODEJ. PŘESTO JSME NAŠLI STOPY, KTERÉ DOKAZUJÍ, ŽE ZDE MUSELY EXISTOVAT MENŠÍ KVĚTINOVÉ ZAHRADY PRO POTĚŠENÍ MAJITELŮ NEBO STATKÁŘŮ V PŮVODNÍM VODNÍM PŘÍKOPU A ZA ZÁMKEM SAMOTNÝM: JEDINÝM POZŮSTATKEM PŘEŽIVŠÍM DO DNEŠNÍ DOBY JSOU VŠAK DVA STARÉ TISY V ZADNÍ ČÁSTI A NĚKOLIK STARÝCH KEŘŮ ŠEŘÍKŮ U VODNÍHO PŘÍKOPU.

NÁŠ PLÁN BYL AMBICIÓZNĚJŠÍ: PŘEDSTAVOVALI JSME SI VELKÉ MNOŽSTVÍ RŮZNÝCH ZAHRAD, KTERÉ KROK ZA KROKEM ZABEROU VEŠKERÉ VENKOVNÍ PROSTORY MEZI JEDNOTLIVÝMI BUDOVAMI, PŘIČEMŽ KAŽDÁ ZAHRADA BUDE MÍT VLASTNÍHO DUCHA A ATMOSFÉRU. NAŠÍM HLAVNÍM VZOREM A INSPIRACÍ BYLY PŘEKRÁSNÉ ZAHRADY ANGLIE VYTVOŘENÉ V PRŮBĚHU DVACÁTÉHO STOLETÍ KOLEM STARÝCH VENKOVSKÝCH DOMŮ A ZÁMKŮ S NEKONEČNOU FANTAZIÍ A INVENCÍ A „POTAGERS“ NEBOLI ORNAMENTÁLNÍ KUCHYŇSKÉ ZAHRADY FRANCIE, VE KTERÝCH JE ZELENINA PĚSTOVÁNA TAKÉ PRO SVOU KRÁSU V KOMBINACI S KVĚTINAMI.

VYTVOŘENÍ NOVÉ VELKÉ ZAHRADY Z MARASTU BYL VELKÝ A NÁROČNÝ ÚKOL, ZEJMÉNA BEZ POMOCI STÁTU ČI BEZEDNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. PROTO JE DOSUD NAŠÍM PLÁNEM „PRACOVAT POSTUPNĚ“, PŘIČEMŽ DOSAŽENO BYLO VELMI MÁLO A K DOKONČENÍ ZBÝVÁ MNOHO. OMLOUVÁME SE PROTO NAŠIM NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA VEŠKERÁ OMEZENÍ A CHYBY NAŠICH ZAHRAD A TO JAK DNES VYPADAJÍ A PROSÍME JE, ABY OCENILI SPÍŠE ZÁMĚR A CÍLE, NEŽ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY.

---THE END---